وب سایت گروه معماری معتمد و همکاران

 • MMG Architects
 • We think different
 • Let’s be special!
Motamed & Partners | Architecture Design Co.

گروه معماری معتمد و همکاران

Projects

Consultation

مشاوره

ارائه خدمات مشاوره فنی و اقتصادی / ارائه پیشنهاد و راهکار در خصوص کلیات و جزئیات پروژه
Design

طراحی

ارائه خدمات طراحی / انجام مطالعات و طراحی فاز یک و دو معماری، سازه، تاسیسات الکتریکی و مکانیکی
Supervision

نظارت

ارائه خدمات نظارت کارگاهی / انجام نظارت عالیه و مقیم در جهت ایجاد همسانی کامل طرح و اجرا
Construction

اجرا

ارائه خدمات اجرایی / انجام مدیریت بر پیمان و یا اجرای پروژه مطابق با طرح تهیه شده
WHO ARE WE ?
We are a team of engineers with the purpose of :

” Building better places to live, Work, Relax and spend the life! “

We’ve done many projects in many types. These are number of Finished projects since we started our mission!

تعداد پروژه های انجام شده

Architecture
پروژه های طراحی معماری و شهرسازی

Landscape
پروژه های طراحی محوطه

Interiors
پروژه های طراحی داخلی

Total Project
مجموع پروژه های انجام شده

OUR TEAM
The team has the average of 10 years professional experience in their job!

پرسنل فنی گروه معماری معتمد و همکاران  |  با میانگین بیش از ده سال تجربه کار حرفه ای

Mohammad
Motamed Gharaei


CEO / Founder of MMG

Skilled in Architecture & Design / Project Planning / Project Coordinator

Mahdi
Mobayyen


Design Manager

Skilled in Architecture & Design / Main rendering dep. assistant

Yasaman
Sharifi


R&D Manager

Skilled in Architecture & Design / Research and Development Planner

Hossein
Akbari


Architect & Designer

Skilled in Architecture & Design / Rendering Operator

Amirhasan
Salamat


Electrical Engineer

Skilled in Electrical Engineering / Building & Environment Lighting Expert

Nabi
Bakhshi


Mechanical Engineer

Skilled in Mechanical Engineering / HVAC & Solar-Heating Expert

Majid
Esmaeili


Project Manager

Skilled in Architecture & Design / Supervisor

Salmaan
Khabidi

OUR Design SERVICES

خدمات طراحی ما

ما پس از انجام مطالعات مقدماتی، اقدام به تهیه نقشه های معماری کرده و در پی آن نقشه های سازه، تاسیسات مکانیکی و الکتریکی را نیز تهیه می کنیم. محصول این فرایند آلبوم های نقشه با گرافیکی بی نظیر و کیفیت چاپی مناسب خواهد بود
 • Architecture

  طراحی معماری و محوطه

 • Structure

  طراحی سازه

 • Mechanical

  طراحی تاسیسات مکانیکی

 • Electrical

  طراحی تاسیسات الکتریکی


 

OUR AWESOME WORKS
پروژه های انجام شده و در دست انجام ما

Roya – Izadshahr

Villa 95

Hoonam Pool

Technical University

PC Agriculture

Pakchoob – Ahvaz

Farmanieh Residential

Dezfool Villa

Showroom & Store

Almas Karimkhan

Farah’Bad Hotel

Marina Mall

Mahtab Qom

Pakchoob Interior

Soodeh Residential

Semnan 5-Star Hotel

Marina Mall (Interior)

Roya – Tabriz

Mehrsun Mall

Mercury Residential

Qazvin 5-Star Hotel

Villa – Royan

Speed Life Store

Zomorrod Offices

Mahtab Tabriz

Narenjestan Hotel (Contest)

Mahtab Qazvin

Pakchoob Site

Vali’asr Fastfood

Roya Jomhoori Store

PC Management

Villa – Sooleghan

Vanoosh Villa Site

Bahaar Residential

Tamishan Fastfood

PakChoob Mashhad

Arash Center (Contest)

SaadatAbad Residential

Salmanshahr Villa

Marina Cafe

Lavasan Residential